Latinske izreke

  Emperor
  Emperor
  Administrator
  Administrator

  Muški
  Number of posts : 600
  Age : 48
  Lokacija : Sirmium
  Posao/hobi : /
  Points : 189
  Reputation : 1
  Registration date : 30.09.2008

  Latinske izreke Empty Latinske izreke

  Počalji od Emperor taj Pon 01 Jun 2009, 01:45

  Ab ovo. – Od jajeta.
  Horacije
  Abusus abusum invocat. - Jedna greška vuče drugu za sobom.
  Acta, non verba. - Djela, ne riječi.
  Acti labores iucundi - Dovršeni su poslovi ugodni
  Accipere quam facere praestat iniuriam. - Nepravdu osjetit je bolje nego nepravdu stvoriti.
  Ciceron, Tusculanae disputationes (Razgovori u Tusculumu)
  Actio est reactio. - Djelovanje je (jednako) protudjelovanje.
  Ad calendas Graecos. - Na grčke kalende., nikada

  Alea iacta est! - Kocka je bačena.
  Julije Cezar pri prelasku Rubikona
  Ama et fac, quod vis. - Voli i radi što želiš.
  Augustin
  Amicus certus in re incerta cernitur. - Pravog prijatelja prepoznaješ u nesretnoj situaciji.
  Amor vincit omnia. - Ljubav pobjeđuje sve.
  Ars gratia artis - umjetnost radi umjetnosti
  Audaces fortuna iuvat. - Odvažnima sreća pomaže.
  Aurora Musis amica. - Zora je prijateljica muzama. - umni posao najbolje je raditi jutri
  Ave casar! Morituri te salutant! - Ave Cezare! Pozdravljaju te oni koji će umrijeti!
  Beata vita perfecta sapientia efficitur. - Blaženi se život ostvaruje savršenom mudrošću.
  Beati pauperes spiritu. - Blaženi siromasi duhom.
  Isus, Evanđelje po Mateju
  Bella gerant alii, tu felix Austria nube. - Dok drugi ratuju, ti se, sretna Austrijo, ženi.
  Marija Terezija, koja je politikom ženidbe djece postizala mir sa susjednim zemljama.
  Bella matribus detestata. - Majke mrze ratove
  Horacije
  Bene docet, qui bene distinguit. - Dobro uči, tko dobro razlikuje.
  Beneficium accipere est libertatem vendere. - Uslugu primiti, znači prodati svoju slobodu.
  Beneficia non obtruduntur. - Dobra djela ne štete.
  Bis dat, qui cito dat. - Dvostruko daje, tko brzo daje.
  Publije Sirac
  Bis idem non est idem. - Dva put isto, nije to isto.
  Bonus vir semper tiro. - Dobar čovjek uvijek je početnik
  Marcijal
  Carpe diem, quam minimum credula postero! - Iskoristi dan, ne vjeruj sljedećem
  Horacije, Carmen (Ode) 1,11,8.
  Carpe feminam! - Iskoristi ženu
  Carum est, quod rarum est. - Skupo je što je rijetko
  Cave canem! - Pazi se psa! - natpis na starorimskim ulazima dvorišta
  Cessante causa cessat effectus. - Prestankom uzroka, prestaje i posljedica
  Clara pacta, boni amici. - Čist račun, duga ljubav.
  Claude os, aperi oculos! - Zatvori usta, otvori oči!
  Cogito ergo sum. - Mislim, dakle jesam.
  René Descartes
  Consuetudo (quasi) altera natura. - Običaj je kao čovjekova druga narav.
  Ciceron
  Condicio sine qua non. - Nezaobilazan uvjet
  Contra receptam opinionem. - Protiv javnog mnijenja.
  Contra vim mortis non est medicamen in hortis. - Protiv sile smrti nema lijeka u vrtu
  Cornix cornici oculos non effodiet. - Vrana vrani oči ne kopa.
  Corpus delicti. - Dokaz zločina.
  Credo, quia absurdum. - Vjerujem, jer je nevjerojatno
  Tertulijan, o Tijelu Kristovu
  Cucullus non facit monachum. - Kapica ne čini monaha
  Cui bono? - Koja je korist?
  Cenzor Lucije Kasije htio je 125. pr.n.e., prema Ciceronu, ovom izrekom naglasiti da kod ubojstva mora pitati i o motivu zločina.
  Cui honorem, honorem. - Komu čast, čast.
  Sveti Pavao
  Cuius regio, eius religio - Čija je zemlja, njegova je i religija, (temelj Augsburške vjerske slobode kojom je 1555. okončan rat, a zapadna i središnja Europa podijeljena na katolička i protestantska područja.)
  Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore. - Svatko griješi, ali samo luđak ustrajava u grešci.
  Ciceron, Filipike 12,5.
  Cum sapienti viro libenter di****mus - S pametnim čovjekom rado diskutiramo
  Dat census honores. - Bogatstvo donosi čast ~ Ovidije
  De gustibus (et coloribus) non est disputandum. - O ukusima (i bojama) ne valja se prepirat.
  Augustus Faselius
  De mortuis nil (=nihil) nisi bene. - O mrtvima samo najbolje.
  Demon est deus inversus. - Đavo je suprotnost Boga
  De nihilo nihil. - Od ničega nastaje ništa
  Lukrecije
  De profundis clamavi ad te, Domine! - Iz dubine tebi vapijem, Gospodine, psalam
  Discardio Populo Nocet - Nesloga narodu škodi.
  Discite iustitiam moniti et non temnere divos! - Budite poučeni poukama pravde i ne zanemarujte bogove.
  Vergilije, Eneida 6,620
  Divide et impera. - Podijeli i vladaj!
  Luj XI., kralj Francuske
  Docendo discimus. - Poučavajući učimo.
  Seneka
  Domine, conserva nos in pace. - Gospodine, sačuvaj nas u miru.
  Dominium generosa recusat. - Vlast plemeniti odbijaju. ~ natpis na grbu grada Pise
  Dulce et decorum est pro patria mori. - Slatko je i lijepo za domovinu mrijeti.
  Horacije, Carmina (Oden) 3,2,13
  Dum spiro, spero. - Dok dišem, nadam se.
  Ciceron
  Ego sum, qui sum. - Ja sam koji jesam. ~ Knjiga Izlaska, Bog se predstavlja Mojsiju
  Epistula non erubescit. - Papir podnosi sve.
  Ciceron
  Errando discimus. - Griješeći učimo
  Errare humanum est. - Griješiti je ljudski.
  Sveti Jeronim
  Ex astris scientia. - Od zvijezda dolazi znanje. ~ fiktivna latinska izreka iz Zvjezdanih staza
  Ex iniuria ius non oritur. - Iz nepravde ne izniče pravda.
  Extra ecclesiam nulla salus. - Izvan Crkve nema spasenja. ~
  Ciprijan
  Extra muros. - Izvan zidina.
  Fabula docet - Pouka je...
  Fama crescit eundo. - Glasina raste širenjem.
  Fama volat. - Glasina kruži
  Fas est et ab hoste doceri. - Ispravno je i od neprijatelja učiti.
  Ovidije
  Favete linguis! - Zadržite jezik! - u smislu: Pazite što pričate
  Horacije
  Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. - Sretan je onaj koji zna uzroke stvari.
  Vergilije, Georgica 2,490
  Festina lente. - Požuri polako.
  Fiat iustitia et pereat mundus. - Neka bude pravda, makar propao svijet.
  Finis coronat opus. - Kraj djelo krasi.
  Ovidije
  Fortes fortuna adiuvat. - Sreća pomaže hrabrima.
  Terencije
  Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - Kap buši kamen, ne snagom, već čestim kapanjem
  Ovidije
  Habent sua fata liberi. – Knjige imaju svoju sudbinu.
  Terentianus Maurus
  Homo homini lupus est. - Čovjek je čovjeku vuk.
  Honores mutant mores! - Počasti mijenjaju običaje.
  Horae vulnerant, ultima necat! - Svaki sat ranjava, zadniji ubija!
  Hic transit gloria mundi! - I tako prolazi slava svijeta..
  Historia est magistra vitae. - Povijest je učiteljica života
  In dubio pro reo. - U dvojbi, na strani optuženog. ~ odredba rimskog prava
  In silvam ligna ferre. Nositi drva u šumu (Uzaludan posao).
  In vino veritas. - U vinu je istina.
  Teokrit
  Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim. - Upada Scilu tko želi izbjeći Haribdu.
  Inter arma (enim) silent leges. - Za rata (naime) zakoni šute.
  Ciceron
  Inter urinas et faeces homo nascitur. - Među urinom i izmetom čovjek se rađa.
  Inter pedes virginum gaudium est iuvenum. - Među nogama djevice leži zadovoljstvo mladića.
  Iactura paucorum servat multos. - Žrtva malobrojnih spašava mnoge.
  Ignorantia iuris nocet. - Nepoznavanje zakona šteti. u smislu:
  Nepoznavanje zakona ne spašava od kazne.
  Iuventus- ventus. - Mladost- ludost.
  Labor omnia vincit. - Rad pobjeđuje sve.
  Legi, intellexi, condamnavi. - Čitah, razumjeh i osudih.
  Lex mihi ars - Umjetnost mi je zakon.
  Lex prospicit, non respicit. - Zakon gleda naprijed, a ne natrag.
  Lapsus linguae - govorna greška
  Lapsus calami - greška u pisanju
  Lapsus memoriae - greška pri pamćenju
  Lokus regit actum - Mjesto određuje postupak.
  Luat in corpore, qui non habet in aere. - Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom, tj. tjelesnom kaznom.- staro pravo
  Manus manum lavat. - Ruka ruku mije.
  Mater certa, pater incertus est. - Majka je sigurna, ali ne i tko je otac.
  Medice, cura te ipsum. - Liječniče, izliječi sebe sama.
  Medicus curat, natura sanat. - Liječnik liječi, priroda ozdravlja.
  Medio tutissimus ibis. - U sredini je najbolje.
  Ovidije
  Mel in ore, fel in corde. - Na ustima med, u srcu jed (gorčina).
  Memento mori. - Sjeti se da ćeš umrijeti.
  Mens sana in corpore sano. - U zdravom tijelu, zdrav duh.
  Meum est propositum in taberna mori! - Moja je nakana u gostionici umrijeti!
  Carmina Burana
  Mors certa, hora incerta. - Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.
  Mors ultima ratio. - Smrt je posljednja istina.
  Naturam expellas furca, tamen usque recurret. - Istjeraj prirodu zubljom, ona ipak svoje tjera.
  Nec est ullum magnum malum praeter culpam. - Nema većeg zla od grijeha.
  Ciceron, Ad familiares 6,4,2

  Nec temere nec temide. - Ni strašljiv ni nepromišljen.

  Nemo nascitur sapiens, sed fit. - Nitko se ne rodi mudar.
  Seneka

  Nervus belli, pecunia infinita. - Snaga rata, beskrajna zarada
  Ciceron
  Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu. - Nema ničega u razumijevanju što prije nije bilo u razumu. -
  Nihil illigitamus carborundum. - Ne dopusti da te poraze loši.
  Nil supra deos lacesso. - Ne tražim ništa iznad bogova.
  Nomen est omen. - Ime je znak.
  Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt. - Nije da se ne usuđujemo jer je teško, već je teško jer se ne usuđujemo.
  Seneka
  Non scholae, sed vitae discimus. - Ne učimo za školu, nego za život.
  Seneka
  Non omnia possumus omnes. - Ne možemo svi sve.
  Non vi, sed saepe cadendo. - vidi: "Gutta cavat lapidem."
  Nosce te ipsum. - Prepoznaj sebe sama ~ natpis u Delfima, na grčkome "Gnothe seauton".
  Nulla unda tam profunda quam amoris furibunda. - Nijedna voda nije tako duboka, kao što je luda ljubav.
  Nulla dies sine linea. - Nijedan dan bez poteza.
  Nunc est bibendum. - Vrijeme je da pijemo.
  Horacije, Carmina (Oda) 1,37,1
  Oderint, dum metuant. - Neka me i mrze, samo da me se i boje
  Omne animal se ipsum diligit. - Svako živo biće voli sebe.
  Ciceron, De finibus bonorum et malorum
  Omnia mea mecum porto. - Sve svoje nosim sa sobom.
  Omnia praeclara rara. - Sve što je dragocjeno, rijetko je.
  Omnia tempus habet. - Sve ima svoje vrijeme.
  Omnia vincit amor. - Ljubav pobjeđuje sve
  Vergilije
  Omnium enim rerum principia parva sunt. - Početak svega je malen.
  Ciceron, De finibus 5,58
  Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit. - Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže.
  Ora et labora. - Moli i radi.
  Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. - Trebao bi moliti za zdrav duh u zdravome tijelu.
  Juvenal
  O Tempora, o mores! - O vremena, o običaji!
  Ciceron
  Otium cum dignitate. - Odmor s dostojanstvom.
  Ciceron
  Pacta sunt servanda. - Ugovore treba održati.
  Panem et circenses. - Kruha i igara.
  Pater familias - Otac obitelji.
  Pater patriae - Otac domovine.
  Pecunia non olet. - Novac ne smrdi.
  car Vespazijan svome sinu Titu
  ***** bonus, pax in domus. - Dobar *****, mir u kući.
  Per aspera ad astra. - Preko trnja do zvijezda.
  Plenus venter non studet libenter. - Pun želudac ne uči rado.
  Poeta nascitur, orator fit - Pjesnik se rađa a govornik se stvara.
  Post nubila Phoebus. - Poslije oblaka dolazi sunce.
  Principiis obsta! - Odoli počecima!
  Ovidije, Remedia amoris
  Pro domo (sua) - Za (svoj) dom.
  Qualis rex, talis grex. - Kakav pastir, takvo stado.
  Quam non est facilis virtus! Quam vero difficilis eius diuturna simulatio! - ?!
  Ciceron, Ad Atticum 7,1,6
  Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. - Sve što radiš, radi pažljivo i misli na kraj.
  Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes - Štogod je to, bojim se Danajaca i kad darove nose
  Laokont
  Quis custodiet ipsos custodes? - Tko će čuvati čuvare?
  Iuvenal
  Quot capita, tot sententiae. - Koliko ljudi, toliko ćudi.
  Quod erat demonstrandum. - Što se trebalo dokazati.
  Euklid
  Quod erat expectandum. - Što se očekivalo.
  Quod licet Iovi, non licet bovi. - Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno govedu.
  Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? - Dokad ćeš, Katilina, iskušavati strpljivost našu?
  Ciceron
  Quo vadis? - Kamo ideš?
  Rebus sic stantibus. - Dok stvari tako stoje.
  Sapere aude. - Usudi se znati.
  Kant
  Sapienti sat. - Pametnome dosta
  Scientia potestas est. - Znanje je moć.
  Francis Bacon
  Scio nihil scio. - Znam da ništa ne znam.
  Sokrat
  (Semper) aliquid haeret - Nešto uvijek ostaje.
  Francis Bacon
  Sic est in fatis. - Takva je sudbina, tako je suđeno.
  Sic transit gloria mundi. - Tako propada slava svijeta.
  Si tacuisses, philosophus mansisses. - Da si šutio, ostao bi filozof.
  Si vis amari, ama! - Ako želiš da te voli onda i ti voli!
  Si vis pacem, para bellum. - Ako želiš mir, pripremi se za rat!
  Stultitiam patiuntur opes - Bogatstvo smije si dozvoliti glupost.
  Horacije, Epistulae.
  Summa summarum
  Plautus, Truculentus
  Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt - Suze su u srži stvari i sve što prolazi ranjava našu smrtnost.
  Vergilije
  Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. - Dječaci su dječaci i rade dječačke stvari.
  Superbientum animus prosternet. - Ponos dolazi prije slučaja.
  Suum cuique. - Svakom svoje.
  Tantum scimus quantum memoria tenemus.
  Tempora mutantur nos et mutamur in illis. - Vremena se mijenjaju, a i mi s njima.
  Tempus fugit! - Vrijeme leti!
  Timidi mater non flet. - Majka kukavice ne plače. ~ rimska izreka
  Tolle legge! - Uzmi i čitaj!
  Ubi bene, ibi patria. - Gdje mi je dobro, ondje mi je domovina.
  Ubi tu Gaius, ego Gaia. - Gdje si ti Gaj, ja sam Gaja.
  ululare cum lupis - zavijati s vukovima (s jednog natpisa u Bonnu)
  Usus magister egregius. - Iskustvo je izvrstan učitelj.
  Ut ameris, ama! - Da bi bio ljubljen, ljubi!
  Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. - Kad nedostaju snage, i želja je hvale vrijedna.
  Ovidije, Epistulae ex Ponto 3,4,79.
  Vae soli! - Jao samome!
  Vae victis - Jao pobijeđenima!
  izreka galskoga osvajača) Rima, 390. pr.n.e. (prema Livijevoj Povijesti Rima
  Vasa vacua maxime sonant. - Prazne posude najjače zvone.
  Verba volant, scripta manent. - Riječi lete, zapisi ostaju.
  Veritas odium parit. - Istina pripravlja (izaziva) mržnju.
  Veni, vidi, vici. - Dođoh, vidjeh, pobijedih
  Julije Cezar
  Veritas amara est. - Istina je gorka.
  Vulpes pilum mutat, non mores. - Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.
  DONEC ERIS SOSPES MULTOS NUMERABIS AMICOS,TEMPORA SI FUERINT NUBILA SOLUS ERIS! (dok budeš srećan, imačeš mnogo prijatelja, kad nastanu teška vremena, bičeš sam)
  Ovidije


  _________________
  Latinske izreke Userbar714598ww3
  Latinske izreke Userbar714571yd1
  Latinske izreke Userbar714593cz5

   Sada je Čet 04 Jun 2020, 01:10